My name is Yvonne Groenendijk and I am from The Hague, The Netherlands. Building websites has been my hobby since 2001, back when GeoCities was still a thing. Over the years I've developed my skills and I have been working as a (freelance) frontend developer since 2010.

Algemene Voorwaarden

» Terms and Conditions in English
De informatie en data op deze website kan te allen tijden zonder bericht veranderd worden en deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijden herzien worden. In de volgende paragrafen referen de termen ik, ikzelf, mij en PinkPaisley Designs allemaal aan Yvonne Groenendijk. Met het aangaan van een samenwerking met PinkPaisley Designs accepteert u het volgende:

Copyright

De informatie op deze site is beschermd met copyright. Tenzij uitzonderlijk toegestaan mag geen enkel deel van deze site op geen enkele manier of in geen enkele vorm worden gedistribueerd of gereproduceerd zonder schriftelijke toezegging van PinkPaisley Designs. Alle bedrijfsnamen, merknamen en productnamen zijn het eigendom en/of handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Content

PinkPaisley Designs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de opgeleverde websites nadat er een hand-over heeft plaatsgevonden met de opdrachtgever.

Iedere website ontworpen door PinkPaisley Designs zal op de homepage een link hebben naar deze portfolio website. Als u het hier niet mee eens bent of als u om welke reden dan ook deze link moet verwijderen, vraag ik u contact met mij op te nemen.

Service

Een Service Level Agreement (SLA) is beschikbaar waarin zowel PinkPaisley Designs als de opdrachtgever een zekere mate van service afstemmen na oplevering van een project. Service houdt onder andere in het nodige onderhoud en aanbrengen van kleine aanpassingen na oplevering van een project. Beide partijen behouden het recht deze SLA te beëindigen met een opzegtermijn van 7 (zeven) dagen. Beëindiging van het SLA dient schriftelijk te geschieden. Na wederzijdse kennisneming zal de opzegtermijn in gaan.

Betaling

Alle facturen verstuurd door PinkPaisley Designs dienen binnen 14 (veertien) dagen betaald te worden (21 dagen voor buitenlandse transacties), tenzij hier schriftelijk uitstel voor gegeven is aan de opdrachtgever. Is de betaling niet binnen gestelde termijn voldaan, dan wordt er wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening gebracht, evenals mogelijke incassokosten.

Privacy Policy

PinkPaisley Designs heeft een gesloten beleid met betrekking tot publiciteit en verstrekking van informatie en zal op geen enkel moment uw naam, adres, telefoonnummer, rekening gegevens of elektronisch mail adres onthullen aan derden.